Čłonojo Bjesadow so zetkaja

štwórtk, 01. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Hory (SN). Je hižo z tradiciju, zo přewjeduja serbske Bjesady nalěto ­dźěłarničku. Wob lěto kóžda z ­nich samostatnje dźěła. Bjesady wobohaćeja a wožiwjeja serbske žiwjenje we wosadach. Wone organizuja zarjadowanja kaž spěwne wječorki, serbske abo dwurěčne kemše, jutrowne spěwanje abo žiwy adwent. Tak prezentuja a sylnja serbskosć w kónčinach, kotrež su nimale přeněmčene. Bjesady w Bukecach, Hodźiju a Rakecach wobsteja mjeztym wosom lět. Wot 2013 Serbske ewangelske towarstwo jich dźěło podpěruje. Kóžde lěto organizuja dźěłarničku, zo bychu so čłonojo Bjesadow zeznali, ­sej mysle wuměnjeli a so dale kubłali. Lětsa je prěni raz Bjesada z Horow pola Wojerec hosćićelka.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND