Město atraktiwnje wuhotować

štwórtk, 01. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Mnohe naprawy we wuwićowym koncepće Wojerec předwidźane

Wojerecy (AK/SN). Město Wojerecy so dołhodobnje na přichod hotuje. Na wutornym posedźenju su měšćanscy radźićeljo dalewjedźenje měšćanskotwarskeho wuwićoweho koncepta wobzamknyli. „Wuslědki wotwažowanja smy swědomiće zadźěłali a mjez druhim na wuwiće sydlišćow dźiwali“, rozłoži nawoda twarskeho wotrjada města Dietmar Wolf. ­Jako přidatnu naprawu porno naćiskej zapřijachu ponowjenje Łužiskeho naměsta. Dale je předwidźane bywšu sportownju 9. zakładneje šule spotorhać. Tam chce Budyski wokrjes jako nošer powołanskošulskeho centruma Konrada Zusy dalše parkowanske městna za šulerjow a wučerjow připrawić. Po słowach wyšeho měšćanosty Stefana Skory (CDU) chcedźa wobydlerske dźěłarnički zašłych měsacow dale wjesć a runje tak rěčne hodźiny w jednotliwych by­dlenskich štwórćach dale poskićeć.

Wobstatk wuwićoweho koncepta je lisćina naprawow, kotruž chcedźa hač do lěta 2030 zwoprawdźić. W njej je mjez druhim zapisane, bywši Zusowy gymnazij za wjace hač dwanaće milionow eurow na nowu centralnu wyšu šulu přetwarić. Dalše naprawy su ponowić młodźinski klubowy dom Ossi za połdra ­miliona eurow, ponowić Łužisku kupjel za 4,5 milionow eurow, zwottorhać wyšu šulu „Při planetariju“ za 260 000 eurow a zwoprawdźić koncept zwěrjenca, štož ma něhdźe 1,8 milionow eurow płaćić. Nimo toho chcedźa rozpadowace twarjenja z měšćanskeho wobraza wotstronić, bydlenske štwórće porjeńšić a přidatne parkowanišća wuhotować.

„Po aktualnym stawje lisćiny naprawow wujewja so pjenježna potrjeba ně­hdźe 74 milionow eurow hač do lěta 2030“, rěka w nětko předležacym měšćanskotwarskim wuwićowym koncepće Wojerec. Financować chce město mjenowane předewzaća ze swójskimi pjenjezami kaž tež ze spěchowanskimi srědkami z wjacorych programow, mjez druhim z programa za přetwar městow a z programa za socialne města. Z wobzamknjenjom na posedźenju měšćanskeje rady ma zarjadnistwo nětko nadawk, cile planowanjow zwoprawdźić. Budźe-li trjeba, chcedźa koncept dale wudospołnić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND