Znate techniki demonstrowali

wutora, 27. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Jejka debiłoj a módroćišć předstajiłoj stej w Nowej Łuce Kirsten Bejmina a jeje dźowka Marielena (wotlěwa). Foto: Silke Richter Jejka debiłoj a módroćišć předstajiłoj stej w Nowej Łuce Kirsten Bejmina a jeje dźowka Marielena (wotlěwa). Foto: Silke Richter

Jako jedne z poslednich lětušich wikow jutrownych jejkow wotměchu so minjeny kónc tydźenja te w Nowej Łuce. Nimo jejkadebjenja skedźbnichu tam hišće na dalše tradicije.

Nowa Łuka (SiR/SN). Wiki jutrownych jejkow w Nowej Łuce wuprudźeja kóžde lěto wosebity flair. Zda so, zo wopytowarjo hektiku wšědneho dnja ze swojim płašćom wotpołoža, prjedy hač so na žurli z jeje přijomnej atmosferu rozhladuja. K tomu hodźeše so lětsa hudźbny poskitk ­Židźinskeho chóra na wotewrjenju sobotu dopołdnja.

Mjeztym 27 lět přeprošeja čłonojo regionalneho kulturneho towarstwa pod nawodom Wernera Bejmy stajnje bołmončku na wiki jutrownych jejkow. Na nich běchu znowa debjerjo wšitkich generacijow zastupjeni, kotřiž znate techniki debjenja předstajichu. Prěni raz pódla bě sydomlětna Greta Marleen ze Židźinoho. „Debjenje wobradźa mi prosće wjele wjesela“, wona rjekny, prjedy hač so zaso horcemu wóskej, husacemu pjerku a jeh­ličce wěnowaše a rjany motiw na jejko skuzła.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND