Začuće za dwurěčnosć rostło

wutora, 27. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Pytaja dalše ideje za zhromadnosć Němcow a Serbow w sprjewinym měsće

Budyšin (CK/SN). 26. oktobra 2018 přewjedu w Budyšinje idejowu konferencu k němsko-serbskemu zhromadnemu žiwjenju. Na termin je so njedawno dźěłowy kruh za serbske naležnosće měšćanskeje rady dojednał. „Myslene je zarja­dowanje za měšćanskich radźićelow, serbskorěčnych sobudźěłaćerjow zarjadnistwa a zajimowanych Serbow, kotřiž pak po móžnosći njeměli serbske towarstwa reprezentować“, rozłožuje dr. Susanne Hozyna (CDU). Předsydka dźěłoweho kruha widźi w Domowinje partnerku konfe­rency, dokelž móhli wuslědki tež za jeje dźěło pomocliwe być. Přezjedni su sej tohorunja wo tym, zo ma so konferenca jako tak mjenowana „swětowa kofejownja“ wotměć. Po zawodnym přednošku budu wobdźělnicy za wjacorymi blidami diskutować, při čimž móža wot blida k blidu měnjeć. Z dźěłarničku taj­keho razu je Rěčny centrum WITAJ ­na swojim fachowym zeńdźenju 2plus loni w oktobru w Chrósćicach dobre nazhonjenja zběrał.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND