Krótkopowěsće (28.03.18)

srjeda, 28. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Přećiwo politiskemu bojkotej

Berlin. Prěnje rozmyslowanja nastupajo politiski bojkot koparskich swětowych mišterstwow w lěću w Ruskej Němska wotpokazuje. Nastali su mysle bojkota w zwisku z wuwićom po atentaće z čuwowym jědom w jendźelskim Salisbu­ryju. Předsyda wonkowneho wuběrka zwjazkoweho sejma Norbert Röttgen (CDU) rjekny magacinej Spiegel, zo je přećiwo tajkemu postupowanju.

Dźeń tuńšo po puću być

Budyšin. Na lětušim akciskim dnju zamě­roweho wobchadneho zwjazka Hor­nja Łužica-Delnja Šleska 6. apryla budźe móžno, z tudyšimi wobchadnymi předewzaćemi turistiske cile wopytać. Mjez nimi su města Budyšin, Zhorjelc a Žitawa, Mužakowska lěsna železnica, Oybin a kulturna kupa Einsiedel. Z potuńšenej jězdźenku 3,50 eurow budu ćah, bus a tramwajka cyły dźeń wužiwajomne.

Myto Astrid Lindgren spožčene

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND