Třěchu cyrkwje chcedźa ponowić

pjatk, 06. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Runje tak kaž w druhich komunach so tež Chróšćanscy gmejnscy radźićeljo často z twarskimi naležnosćemi zaběraja. Wčera rěčachu woni wo wosebitymaj projektomaj.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND