Wobydlerjo čuja so kaž zajeći

wutora, 10. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Tafličkow kołowokoło wsy dla čuja so wobydlerjo Wochoz w swojej swobodźe wobmjezowani.  Foto: Joachim Rjela Tafličkow kołowokoło wsy dla čuja so wobydlerjo Wochoz w swojej swobodźe wobmjezowani. Foto: Joachim Rjela

Kołowokoło Wochoz skedźbnjeja taflički na to, zo je přistup do lěsa zakazany. Njedawno nastajachu tam tójšto ­dalšich tajkich tafličkow. Wobydlerjow to chětro hněwa.

Wochozy (CK/SN). 85 eurow plus kóšty za wobdźěłanje. Telko by płaćiło, bychu-li někoho na wojerskim zwučowanišću Hornja Łužica podłu zwjazkoweje dróhi B 156 pola Wochoz lepili. Kołowokoło wsy taflički zakazuja do lěsa stupić, dokelž jedna so wo wojerski wěstotny wobłuk. Nimo někotrych eksistowacych tafličkow su nětko tójšto dalšich nastajeli. „Wochozy maja jedyn přijězd a wujězd, wjace nic“, praji wjesny předstejićer Mario Weier. Wochoženjo čuja so zajeći a wobhladuja to jako wobmjezowanje swojeje žiwjenskeje kwality. Jim bu jedna móžnosć wočerstwjenja rubjena. To ludźi jara hněwa, wšako su wot lěta 1994 nimale 3 000 hektarow rekultiwowaneje płoniny zalěsnili. Zo bychu naležnosć rozrisali, bě wjesna rada njedawno za­stupjerjow Zwjazkoweje wobory, lěsnistwa a koncerna LEAG přeprosyła.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Katolscy wěriwi swjeća dźensa wysoki swjedźeń Božeho ćěła. W nimale wšitkich serbskich wosadach, kročachu procesiony, zwjetša přewodźane wot dujerjow, k wonkownym wołtarkam. Sobu na čole procesionow dźěše wjele serbskich družkow. Tójšto dalšich holco

nowostki LND