Mocy skutkownišo wjazać

wutora, 10. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejna Hamor spěchuje hospodarstwo Łužicy

Hamor (AK/SN). Gmejna Hamor chce so z čłonom hospodarskeje iniciatiwy Łužica stać. To podšmórny wjesnjanosta Achim Junker (CDU) wčera na wuradźowanju gmejnskeje rady. Tak chcedźa regionalne mocy při strukturnej změnje we Łužicy skutkownišo wjazać. „Zaměr je, zajimy komuny na kraje a branše přesahowacej akciskej platformje zastupować a projekty k spěchowanju hospodarstwa podpěrać“, wón rozłoži. Hamor so hižo angažuje a wuwiwa Bjerwałdski jězor we łužiskej jězorinje. Nimo toho chce zdobom stare stejnišća brunicoweje industrije wožiwić. Wotpowědna projektna skica za to předleži. Ju je gmejna hižo we wobłuku regionalneho wuwićoweho koncepta zapodała.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND