Z jejkakulenjom nalěćo witali

wutora, 10. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Inge Biederowa (nalěwo) a Beatrix Krawcowa w narodnej drasće běštej njedźelu při jejkakulenju w Nowym Měsće dźěćom k pomocy.  Foto: Jost Schmidtchen Inge Biederowa (nalěwo) a Beatrix Krawcowa w narodnej drasće běštej njedźelu při jejkakulenju w Nowym Měsće dźěćom k pomocy. Foto: Jost Schmidtchen

Nowe Město (JoS/SN). Na nalěćo dyrbjachu tež wobydlerjo Noweho Města dołho čakać. Njedźelu po jutrach zetkachu so woni k prěnjemu zhromadnemu zarjadowanju pod hołym njebjom. Domizniske towarstwo je na swjedźenišću při Sprjewi jejkakulenje za dźěći přihotowało, štož tam kóžde lěto młode jutry činja. Najwjetši dźěl jejkow běchu dźěći wot doma sobu přinjesli, domizniske towarstwo měješe dalše přihotowane. Inge Biederowa a Beatrix Krawcowa w narodnej drasće kedźbowaštej, zo so stajnje jenož jedne jejko po skłoninje kuleše. Tež starši, dźědojo a wowki mějachu při tym swoje wjeselo.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND