Baćony su so ze zymskich kwartěrow tež do Łužicy wróćili. ... poručenje

srjeda, 11. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Baćony su so ze zymskich kwartěrow tež do Łužicy wróćili. Wjacore dny hižo móža je lubowarjo přirody na mnohich wsach a w městach wobkedźbować, mjez druhim w Komorowje pola Rakec, w Kulowje abo tule w Salowje. Tam je baćonjacy porik pódla kapałki na nawsy swoje stajne městno zaso přiwzał. Foto: Gernot Menzel

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND