Wopłóčki centralnje rjedźić

srjeda, 11. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnska rada Slepo nadawki za planowanje wudźěliła

Slepo (AK/SN). Wobydlerjo wot wotbagrowanja hižo njepotrjecheneju wsy a wjesneho dźěla Slepjanskeje gmejny Rowno a Slepo-juh matej wopłóčki přichodnje centralnje wotwodźeć. To je tamniša gmejnska rada wčera z jenož jednym ­napřećiwnym hłosom wobzamknyła.

Po rozsudźe matej so Slepo-juh a Rowno tuž wobstejacej wakuumowej kanalizaciji za wotstronjowanje wopłóčkow w Slepom přizamknyć. Trěbne planowanje přizamknjenja k centralnej syći přewozmje inženjerski běrow LUG Engineering GmbH z Choćebuza. Tohorunja z jednym napřećiwnym hłosom su radźićeljo přepodaće nadawka w hódnoće 168 000 eurow mjenowanej firmje wobzamkli. „Delni zarjad za škit wodźiznow Zhorjelskeho wokrjesa je naš wopłóčkowy koncept wobkrućił. Gmejnska rada bě jón loni 10. oktobra wobzamkła“, rjekny nawoda zarjada za planowanje, twarstwo a hórnistwo Slepjanskeho zarjadniskeho zwjazka Steffen Seidlich na wčerawšim posedźenju rady.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND