Wopłóčki centralnje rjedźić

srjeda, 11. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnska rada Slepo nadawki za planowanje wudźěliła

Slepo (AK/SN). Wobydlerjo wot wotbagrowanja hižo njepotrjecheneju wsy a wjesneho dźěla Slepjanskeje gmejny Rowno a Slepo-juh matej wopłóčki přichodnje centralnje wotwodźeć. To je tamniša gmejnska rada wčera z jenož jednym ­napřećiwnym hłosom wobzamknyła.

Po rozsudźe matej so Slepo-juh a Rowno tuž wobstejacej wakuumowej kanalizaciji za wotstronjowanje wopłóčkow w Slepom přizamknyć. Trěbne planowanje přizamknjenja k centralnej syći přewozmje inženjerski běrow LUG Engineering GmbH z Choćebuza. Tohorunja z jednym napřećiwnym hłosom su radźićeljo přepodaće nadawka w hódnoće 168 000 eurow mjenowanej firmje wobzamkli. „Delni zarjad za škit wodźiznow Zhorjelskeho wokrjesa je naš wopłóčkowy koncept wobkrućił. Gmejnska rada bě jón loni 10. oktobra wobzamkła“, rjekny nawoda zarjada za planowanje, twarstwo a hórnistwo Slepjanskeho zarjadniskeho zwjazka Steffen Seidlich na wčerawšim posedźenju rady.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND