Wopłóčki centralnje rjedźić

srjeda, 11. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnska rada Slepo nadawki za planowanje wudźěliła

Slepo (AK/SN). Wobydlerjo wot wotbagrowanja hižo njepotrjecheneju wsy a wjesneho dźěla Slepjanskeje gmejny Rowno a Slepo-juh matej wopłóčki přichodnje centralnje wotwodźeć. To je tamniša gmejnska rada wčera z jenož jednym ­napřećiwnym hłosom wobzamknyła.

Po rozsudźe matej so Slepo-juh a Rowno tuž wobstejacej wakuumowej kanalizaciji za wotstronjowanje wopłóčkow w Slepom přizamknyć. Trěbne planowanje přizamknjenja k centralnej syći přewozmje inženjerski běrow LUG Engineering GmbH z Choćebuza. Tohorunja z jednym napřećiwnym hłosom su radźićeljo přepodaće nadawka w hódnoće 168 000 eurow mjenowanej firmje wobzamkli. „Delni zarjad za škit wodźiznow Zhorjelskeho wokrjesa je naš wopłóčkowy koncept wobkrućił. Gmejnska rada bě jón loni 10. oktobra wobzamkła“, rjekny nawoda zarjada za planowanje, twarstwo a hórnistwo Slepjanskeho zarjadniskeho zwjazka Steffen Seidlich na wčerawšim posedźenju rady.

Wotwodźujetej-li Slepo-juh a Rowno wopłóčki přichodnje centralnje, budu je w Mułkecach trajnje decentralnje wotstronjeć. Zmištrować móža to z biočisćernjemi abo z pomocu modernizowanych wopłóčkowych zběrnikow. Nowo­twar biopřiprawy, kotruž štyri wosoby wužiwaja, spěchuje stat z 1 500 eurami, skupinsku připrawu z najwjace 2 000 eurami. Mechaniske małočisćernje z biologiskim rjedźenskim schodźenkom spěchuja z 1 000 eurami. „Naš nadawk nětko je, na zakładźe wobkrućeneho wopłóčkoweho koncepta a předźěłaneho zrěčenja wotpowědne próstwy wo spěchowanje zapodać“, Steffen Seidlich rozłoži. „Najpozdźišo w lěće 2023 dyrbi centralna wopłóčkowa syć wšudźe tam, hdźež je planowana, zwoprawdźena być.“

Zaběrali su so radźićeljo wčera tohorunja ze submisiju (wotewrjenjom poskitkow) za wotstronjowanje wopłóčkow na Młynskim a Zawodnym puću w Slepom kaž tež za prěni dźěl w Bjedrichecach (Friedersdorf). „Tři poskitki smy dóstali. Inženjerski běrow LUG je nětko na dospołnosć a hospodarskosć pruwuje, prjedy hač gmejnska rada doskónčnje rozsudźi“, Seidlich wobkrući.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND