Město njech je dale a pisaniše

srjeda, 11. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/MiR). Šěre kućiki w sprjewinym měsće Budyšinje maja so zhubić. Wo to stara so nětko tudyša wobydlerska iniciatiwna skupina „měšćanscy wozelenjerjo“ (Die Stadtbegrüner). Aktualna akcija angažowanych Budyšanow je wu­směrjena na štomy po­dłu dróhow. Tam ma so přichodnje wšitko zelenić a pisanić. Za to pyta skupina pomoc. „Zaměr je, podłu měšćanskich dróhow mjez štomami kwětki sadźeć a tak žiwjenske wjeselo přisporjeć“, zdźěla rěčnica iniciatiwy Anke Knaak. Dobre přikłady su na Fichtowej hižo widźeć. Tam wu­hladachu nimoducy loni samo róže ­a smjerdnički (Ringelblume). Na Lieb­knechtowej běchu zašłe lěta wokoło štomow mjez druhim macoški kćěli. Wšudźe tam, tak tež na Lubijskej, běchu a su zdźěla hižo lětsa wobydlerjo ze swójskeho zajima kwětki sadźeli. „Nimo zlěpšenja klimy dźe nam wo wjeselo při porjeńšenju našeho města“, Anke Knaak wuswětla.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND