Inwestuja dale do chorownjow

štwórtk, 12. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Strowotniske zarjadnišća w Běłej Wodźe, Žitawje a Habrachćicach so zwjazali

Zhorjelc (AK/SN). Wokrjes Zhorjelc inwestuje dołhodobnje do přichoda swojich chorownjow. To je Andreas Grahlemann, jednaćel managementoweje towaršnosće Strowotniski centrum Zhorjelskeho wokrjesa, tele dny medijam zdźělił. W Žitawje je wokrjes jako nošer chorownje runje hakle nowu dźěćacu staciju wote­wrěł. Na Habrachčanskej chorowni započnu hišće lětsa fasadu ponowjeć. Dźěła traja tři lěta. Tamniše twarjenje chcedźa zachować. W Běłowodźanskej wo­krjesnej chorowni zahaja ponowjenje nuzoweje přijimarnje a třěchi. W lěću ma nowa paliatiwna stacija hotowa być. „Běła Woda ma so z modelowym regionom stać“ jednaćel potwjerdźi. Za to trjebaja tójšto partnerow za blidom, zo móhli medicinski zastaranski centrum stabilizować. Ludźom poskićeja prawidłowne přednoški k wšelakim chorosćam.

Zesylnić chcedźa zwjazk jednotliwych strowotniskich zarjadnišćow wokrjesa. Tuchwilu přisłušeja jemu chorowni z třomi wotnožkami w Žitawje, Habrachćicach a Běłej Wodźe, lěkarske zastaranske centrumy a chorobna akademija. Tam wuknje tuchwilu 65 młodostnych powołanje hladarja. Cyłkownje 90 městnow móhli wobsadźić. „Substanca pak woteběra. Pobrachuja wučomnicy“, rjekny Andreas Grahlemann. Wukubłanje hladarjow chorych jako rjadownja hižo njewobsteji, dokelž su so runje třo zajimcy přizjewili. Nětko maja wukubłanski zwjazk za wšón wokrjes. Tón z powołanskimi šulskimi centrumami wusko hromadźe dźěła.

Lěta 2016 su w chorownjach wokrjesa 29 512 pacientow stacionarnje a 44 383 ambulantnje zastarali. Lěta 2017 bě 29 024 ludźi w chorownjach a 41 116 w ambulancach. Přerězna staroba pacientow wučinješe 67,5 lět, kotřiž přebywachu přerěznje 5,9 dnjow na stacijach chorownjow.

Zwjeselace je: Přerězna staroba sobudźěłaćerjow we wokrjesnych chorownjach a zastaranskich centrumach wučinja 42 lět, štož je hladajo na druhe regiony poměrnje młody personal. Cyłkownje maja 1 524 přistajenych w strowotni­stwje, mjez nimi 170 lěkarjow, a to z jědnaće krajow. Přichodnje drje přińdźe hišće wjace fachowych mocow z wukraja, Grahlemann rozłoži. Zhorjelski krajny rada Bernd Lange (CDU) chcył wšitke tuchwilne strowotniske zarjadnišća wo­krjesa zachować. Priwatizowanje za njeho do prašenja njepřińdźe, kaž Lange rjekny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND