W Bukecach přihotuja róštotwarcy firmy Raetz, mjez nimi Steffan ...

štwórtk, 12. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )
W Bukecach přihotuja róštotwarcy firmy Raetz, mjez nimi Steffan Heine, wěžu tamnišeje cyrkwje za ponowjenje. Hač do meje chcedźa cyłu wěžu zaróštowanu měć, zo móža so potom ćěslojo do dźěła dać a hrjady wuměnjeć, w kotrychž běchu při přepy­towanju twarskeje substancy plěseń našli. Při tej składnosći chcedźa tež hawbu cyrkwineje wěže znowa z koporowym blachom zakryć a fasadu wobarbić. Kónc oktobra móhli ze wšěmi dźěłami hotowi być. Foto: SN/Maćij Bulank

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND