Dźeń a ćešo wěcownje planować

štwórtk, 12. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Njeswačidło (JK/SN). Napjata a nimale bjezwuhladna je tučasna situacija w Njeswačanskej gmejnje, nastajić wurunany hospodarski plan. To je wutorne posedźenje tamnišeje gmejnskeje rady cyle jasnje wujewiło.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND