Dźeń a ćešo wěcownje planować

štwórtk, 12. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Njeswačidło (JK/SN). Napjata a nimale bjezwuhladna je tučasna situacija w Njeswačanskej gmejnje, nastajić wurunany hospodarski plan. To je wutorne posedźenje tamnišeje gmejnskeje rady cyle jasnje wujewiło.

Komornica Liliane Wetzko bě w času wot zašłeho posedźenja rady hišće raz wšitke pozicije naćiska etata přešła, pytajo za móžnosćemi, wudawki pomjeńšić a pod smužku wočakowanu čornu ličbu namakać. To je so jej poradźiło, ale ani wjesnjanosće Gerdej Schusterej (CDU) ani radźićelam njeje derje při tym, naćisk zjawnje wupołožić a na jeho zakładźe komunalne nadawki spjelnjeć. Předležacy naćisk pak je jenička móžnosć, zo Budyski krajnoradny zarjad jako dohladowaca instanca plan schwali a zo ma gmejna solidny zakład za lětuše hospodarske lěto. Komornica zamó planowane wudawki za gmejnske bydlenja a za wobhospodarjenje wopłóčkow redukować. Tež wudawki za trěbne wuhotowanje wohnjowych woborow na klětu přesunu. Tak bě so jej poradźiło, w nadźiji tež na bórzomny dochad wot sakskeho ministerskeho prezidenta Michaela Kretschmera (CDU) přilubjenych 70 000 eurow, docpěć čornu ličbu, kotraž móhła tam samo hač do lěta 2020 pod smužku stać. Přiwšěm nimaja z tajkim planom žane móžnosće, na njewočakowane wudawki reagować. To so mnohim radźićelam njelubi. Frank Heidan skedźbni na to, zo njehodźi so z tajkimi planowanjemi a z wobmjezowanym financnym ramikom gmejnske dźěło na dobro přichodneje generacije zawěsćić. Tajke mysle maja tež dalši radźićeljo. Tež wjesnjanosta pokaza na njedosahacu podpěru sakskeho statneho knježerstwa a krajnoradneho zarjada. Přitomni wjesnjenjo běchu sej z radźićelemi přezjedni, zo je trjeba stajnje zaso wulce wuchwalowane přidatne dochody Sakskeje za infrastrukturu a inwesticije w komunach nałožować. Njestanje-li so to, njetrjebaja so dźiwać, hdyž so přesłapjeni wobydlerjo při wólbach za druhe strony rozsudźeja.

Mizera sakskich komunow pokaza so wutoru zdobom na cyle konkretnym přikładźe. Koslowčenjo chcychu znowa wědźeć, kak daloko je so gmejnje poradźiło hižo loni naspomnjene njedostatki we wsy kaž tež při Njeswačanskej radnicy wotstronić. Skedźbnjejo na hižo znate ćežke financne połoženje spyta Gerd Schuster njezrozumjenje Koslowčanow rozjasnić. Nadróžne wobswětlenje bu ­hižo loni ponowjene, hišće w aprylu pak je tak wudospołnja, zo bjezporočnje funguje. Nastupajo kromu wjesneje dróhi a chódnik podłu njeje chce so gmejna w běhu lěta z krajnoradnym zarjadom dorozumić, dokelž jedna so wo wokrjesnu dróhu, kotraž přez Koslow wjedźe. Z toho wida ma tež dróhotwarski zarjad wokrjesa wěste winowatosće spjelnić. Po wuprajenju wjesnjanosty chcedźa je na zhromadnym terminje na městnje wotwažować a runje tak zamołwitosće.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND