Dźeń a ćešo wěcownje planować

štwórtk, 12. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Njeswačidło (JK/SN). Napjata a nimale bjezwuhladna je tučasna situacija w Njeswačanskej gmejnje, nastajić wurunany hospodarski plan. To je wutorne posedźenje tamnišeje gmejnskeje rady cyle jasnje wujewiło.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND