Pro a kontra so sylnje jewiłoj

štwórtk, 12. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Stajne blido Budyskeje CDU móst přez sprjewiny doł rozjimało

Budyšin (CRM/SN). Městna w towarstwowej stwě Budyskeje piwarnje na Thomasa Mannowej wčera wječor dawno njedosahachu, tak zo přepołožichu zarjadowarjo stajne blido měšćanskeho zwjazka CDU na žurlu. Prof. dr. Manuel Bäumler z Techniskeje uniwersity Drježdźany rozłoži studiju wo nowym mosće za pěškow, kotryž ma mjez Hrodźiškom a hrodom nastać. „Planowany je přijomny puć wot parkowanišća na Schliebenowej do stareho města z wulkotnym widom na Hród“, wón wuwjedźe a poda ­jako nazhonity architekt a planowar ­městow podobne přikłady z pomocu swětło­wobrazow z němskich městow z přirunujomnej situaciju. „Kóždežkuli město je organizm, kiž ma so permanentnje dale wuwiwać, hewak stanje so z muzejowym městom“, rěka jeho dopó­znaće. Po słowach do Budyskeho projekta kruće zapřijateho fachowca pak je předležacy naćisk jedyn mjez někotrymi dalšimi a tohorunja zwoprawdźomnymi.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND