Motowy tydźeń na SGB

štwórtk, 12. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Bórze su maturitne pruwowanja. Tola prjedy hač so dwanatkarjo Budyskeho Serbskeho gymnazija (SGB) ze šulskim žiwjenjom rozžohnuja a so dospołnje wuknjenju wěnuja, haja hižo wjelelětnu tradiciju. Tuchwilu přewjeduja na SGB tak mjenowany motowy tydźeń. Kóždy dźeń so wotchadnicy wotpowědnje wuzwolenej temje zdrasća. Wěnowali su so hižo temam, kaž su to charaktery serijow a filmow, wuměnkarjo, pyjama-party, změna splaha atd. Wčerawša tema bě assije. Jutře, posledni regularny šulski dźeń, dwanatkarjo motowy tydźeń zakónča. Foto: Juliana Bjeńšec

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND