Wočakuja widźomne skutki

póndźela, 16. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejna jeno zdźěla na loni přizjewjene njedostatki reagowała

Koslow/Njeswačidło (JK/SN). Znowa běchu Koslowčenjo na posedźenje Njeswačanskeje gmejnskeje rady přišli, zo bychu hišće raz na hižo dlěši čas znate njedostatki we wsy skedźbnili. Zdobom wočakowachu stejišćo wjesnjanosty kaž tež radźićelow k stawej wobdźěłanja hižo loni naspomnjenych problemow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND