Z wulkim wotmachom je zašłe dny přiroda ze zymskeho spara ... poručenje

pjatk, 20. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Z wulkim wotmachom je zašłe dny přiroda ze zymskeho spara wotućiła. Wšudźe překwapjeja nas kćějate rostliny a štomy. W běhu­ jenož někotrych dnjow smy runjewon lětnje poměry dóstali. Přichodny tydźeń pak připowědźeja wjedrarjo tempe­ratury, kotrež počasej potom wotpowěduja. Foto: SN/Maćij Bulank

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND