Wuhlad na přichodne 20 lět

štwórtk, 26. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Koncept wo wuwiwanju wsow z tójšto namjetami wobzamknyli

Hamor (AK/SN). Gmejna Hamor ma nětko koncept wo wuwiwanju wsow za swoje wjesne dźěle Klětno, Jamno a Delni Wujězd. Tutón ma předewšěm orientacija być a ma do přichoda orientowanemu a potrjebje wotpowědowacemu wuwiću puć runać. Hamorska gmejnska rada je tuž koncept na swojim zašłym posedźenju jednohłósnje wobzamknyła. „Je to jara konkretny a na jednanje wusměrjeny material, kotryž je za cyłu gmejnu wažny. Zdobom móžemy jón za zawjazowace ­zaměry wužiwać“, podšmórny radźićel Horst Jannack. Wón so dale za to wupraji, tež mjeńše sydlišća, kotrež přisłušeja Klětnom a Delnjemu Wujězdej, zapřijeć. Wšako je kóžde małe sydlišćo jónkrótne, typiske a specifiske a je hódne dalewu­wića.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND