Prěni dźěl hrubje hotowy

srjeda, 09. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Firmy za twar Slepjanskeho šulskeho kompleksa namakać njeje jednore

Slepo (AK/SN). Wo twarje němsko-serbskeho šulskeho kompleksa w Slepom je so njedawno techniski wuběrk tamnišeje gmejnskeje rady na městnje přeswědčił. „Kóždy ma nětko jasniši wobraz wo wulkosći projekta před wočomaj“, rjekny nawoda twarskeho wotrjada Slepjanskeho zarjadniskeho zjednoćenstwa Steffen Seidlich na wčerawšim posedźenju gmejnskich radźićelow.

Hruby twar zakładneje šule je nimale hotowy. Hač do srjedź meje maja zbywace dźěła dočinjene być. W přichodnej wyšej šuli su sćěny betonowane, runje tak wjerch přizemja. Dalši wjerch chcedźa 15. junija zatwarić. Tež we wobłuku noweje sportownje na sćěnach dźěłaja. Dočinjene su dale wšitke hłubokotwarske dźěła za wotwodźowanje dešćikoweje wody. Nadawki za sankowansku hórku chcedźa znowa wupisać. Hakle potom móža projekt zwoprawdźić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND