Ekologiske konto gmejnje pomhało

srjeda, 09. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Njebjelčicy (JK/SN). Gmejna Njebjelčicy je jedna z mało sakskich, kotrež maja tak mjenowane eko-konto. Tajke konto komunam zmóžnja, sćěhi a wuskutki zasahnjenja do přirody wurunać. Tajki pad njedawno w gmejnje mějachu.

Telekomunikaciske předewzaće Telefonica Germa­ny bě na teritoriju Bukečanskeje gmejny stajiła sćežor za wu­syłanje telefoniskich zwiskow. Poskitk, ­wu­žiwanu přestrjeń narunać z tym, zo na druhim městnje štomy nasadźeja, njemóžeše Bukečanska gmejna wužiwać a je poskitk mějićelam ekologiskeho konta dale dała. Njebjelčenjo njewahachu a poskitk při­wzachu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND