Horcota wosebite wužadanje

štwórtk, 31. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Kaž w nimale wšitkich druhich serbskich katolskich wosadach su dźensa na swjedźenju Božeho ćěła družki tež w Radworju Božu  mšu a procesion k wonkownemu wołtarjej wobohaćili.  Foto: SN/Maćij Bualnk Kaž w nimale wšitkich druhich serbskich katolskich wosadach su dźensa na swjedźenju Božeho ćěła družki tež w Radworju Božu mšu a procesion k wonkownemu wołtarjej wobohaćili. Foto: SN/Maćij Bualnk

Na swjedźenju Božeho ćěła křesćenjo wěru zjawnje wuznawaja

Radwor (SN/MWj). Nimo jutrow, swjatkow a hód je wysoki swjedźeń Božeho ćěła­ za katolskich křesćanow sobu najwažniši cyrkwinski podawk lěta. Z nim woni wuznawaja, zo wěrja do Jězusa Chrystusa jako přitomneho w přežohnowanym woblatku. Wonkowne znamjo toho­ wuznawanja su tež w serbskich katolskich wosadach dostojne procesiony. Po swjatočnych Božich mšach kroča wěriwi k wonkownym wołtarkam. W Ra­dworju steji tajki na přikład na zahro­dźe Stareje cyrkwički. Puć k njemu bě tu kaž tež na druhich městnach dźensa z mejkami pyšeny, mnozy wobydlerjo wupowěsnychu nimo toho cyrkwinsku abo serbsku chorhoj.

Serbska wosebitosć Božeho ćěła je wulka ličba družkow, kotrež w proce­sio­nach sobu kroča. Jim bě dźensniša horcota wosebite wužadanje, přede­wšěm procesion na popołdnišim nyš­porje. Mjeńše a wjetše holcy dyrbjachu zdźěla hižo w nocy stawać, zo bychu hotowar­niče wšitke sčasom zdrasćili. Mnohe dalše holcy a žony su so dźensa katolsku swjedźensku drastu woblekli.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Dostojny wobraz skićeše so w Njebjelčicach, jako po kemšach procesion z družkami k wonkownemu wołtarjej kročeše. Foto: SN/Maćij Bulank
dalši wobraz (2) Wjacore žony su dźensa w Chrósćicach družki woblěkali. Foto: Feliks Haza
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND