Serbska kultura na hłownym jewišću

štwórtk, 31. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Hižo tójšto zarjadowanjow je so lětsa we wobłuku 750. róčnicy Wojerec wotměło. Tomule jubilejej je wot jutřišeho hač do njedźele wulki staroměšćanski swjedźeń wěnowany.

Wojerecy (AK/SN). „Staroměšćanske ku­zło“ rěka wulki swjedźeń, kiž so wot ju­třišeho hač do njedźele składnostnje 750lětneje róčnicy prěnjeho pisomneho naspomnjenja Wojerec wotměje. Za njón su organizatorojo, mjez nimi Pawlina Matkec z Konjec, program zestajeli, kotryž­ wšitke starobne skupiny narěči. Tak budźe jutře, pjatk, wot 21.30 hodź. na hłownym jewišću zetkanje serbskich, němskich a čěskich DJjow. Na samsnym městnje změja sobotu wot 14 hodź. młode talenty składnosć, swoje kmanosće předstajić.

Njedźelu zahaja ze zhromadnej sně­danju wobydlerjow. Za to budźe wot 10 hodź. 750 darmotnych całtow přiho­towanych. W samsnym času započnjetej so w zwěrjencu měšćanski dźěćacy dźeń a na dźěćacej a młodźinskej farmje dźeń wotewrjeneho dwora.

Na hłownym jewišću steji njedźela cyle w znamjenju serbskeje kultury. W prěnim dźělu wot 12 do 13 hodź. pokaza ­Židźinska drastowa skupina wšelaku narod­nu drastu, Ćišćanska rejwanska skupina swoju powědku wo připołdnicy a Brětnjanska drastowa a rejwanska skupina reje we Wojerowskej swjedźenskej drasće. Wot 14 do 17 hodź. slěduje druhi serbski dźěl, rozłožuje Pawlina Matkec. Židźinski chór spěwa němske, serbske a čěske ludowe pěsnje a Choćebuski Němsko-serbski ansambl prezentuje delnjoserbsku drastu a folkloru. Čornochołmčanska Krabatowa skupina chce to­horunja wustupić. Dale dožiwi publikum Serbski kwasny ćah Slepo.

Kołowokoło staroměšćanskeho tor­hošća so njedźelu tež najwšelakoriše towarstwa a zarjadnišća prezentuja. Tam zastupjene budu Ćišćanska rejwanska skupina, iniciatiwa Serbski sejm a Budyska Serbska kulturna informacija. „Chcemy ze serbskimi wobsahami tež wěste znamjo sadźić, zo bychmy wobydlerjow a hosći za serbske temy sensibilizowali“, Pawlina Matkec wuswětla.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND