Za dožiwjomnu dwurěčnosć poručenje

wutora, 05. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

W Budyšinje zdźěłuja nowy směrodajny program města hač do lěta 2030. ­Na ćežišćowych diskusijach móža wobydlerjo swoje předstawy wuprajić. Něhdźe 30 ludźi wěnowaše so na wčerawšim zarjadowanju w Serbskim ­domje wobłukomaj kultura a Serbja.

Budyšin (SN/at). Zwisk Serbow ke kulturje w sprjewinym měsće je drje bliski, jedyn wobłuk pak nima so tamnemu podrjadować. Spočatna starosć někotrych serbskich wobdźělnikow je pak so wčera chětře pominyła. Za třomi blidami wuwi so płódna wuměna myslow, w kotrejž su žadanja a sony serbskeje strony jasnje pomjenowali. Bywši předsyda Domowiny a nětčiši čłon jeje zwjazkoweho předsydstwa Jan Nuk namjetowaše, k skrućenju serbskeje zhromadnosće w měsće dalšu Witaj-pěstowarnju w nošerstwje Serbskeho šulskeho towarstwa wutworić. „Turisća su zahorjeni, ale měšćenjo?“, prašeše so Tereza Bejmakowa. Wona ma strategiju němsko-serbskeje zhromadnosće za trěbnu, zo bychu ludnosć z knježaceje rezerwowanosće wutorhnyli. Runje tak načachu prašenje za serbskimi kubłanskimi zarjadnišćemi a kak serbske wone woprawdźe su.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk