Wopłóčki wot klětušeho dróše

srjeda, 27. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Z přidatnymi dochodami zaměrowy zwjazk swój deficit zniži

Porchow (AK/SN). W gmejnach zaměroweho zwjazka za wopłóčki Při Klóšterskej wodźe (AZV) so wot přichodneho lěta měsačny zakładny popłatk na domjacnosć wot wosom na dźewjeć eurow zwyši. Płaćizna 3,90 eurow na kubikny meter wopłóčkow pak wostanje konstantna. To je wjetšina zastupjerjow gmejnow wčera w Porchowje wobzamknyła. Porchow, Chrósćicy, Pančicy-Kukow a Worklecy podróšenju přihłosowachu, Ralbicy-Róžant je wotpokaza. „Přidatne dochody nuznje trjebamy“, argumentowaše zastupjer Chróšćanskeje gmejny Jan Wjesela. Ze zwyšenjom popłatka změje AZV lětnje 40 000 eurow wjace dochodow. A chce ­je wužiwać, zo móhł swój deficit 50 000 eurow pomjeńšić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND