Mjezynarodnje a swójbnje

póndźela, 16. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Njedźelu stajachu na swjedźenišću w Njebjelčicach tak mjenowany partnerski štom. Foto: Feliks Haza Njedźelu stajachu na swjedźenišću w Njebjelčicach tak mjenowany partnerski štom. Foto: Feliks Haza

Gmejnski swjedźeń w Njebjelčicach z mnohimi partnerami wotměli

Njebjelčicy (SN/bn). Sta wopytowarjow su sej kónc tydźenja program 21. mjezynarodneho gmejnskeho swjedźenja w Njebjelčicach wobhladali a wobšěrny kulturny kaž tež kulinariski poskitk wužiwali.

Wosebity wjeršk bě, zo su tak mjenowany partnerski štom na swjedźenišću stajili. Podobnje pućnikej pokazuja tam připrawjene taflički směr a zdalenosć dohro­mady sydom partnerskich gmejnow resp. městow Njebjelčic w Něm­skej, Čěskej, Madźarskej a Pólskej. „Štom njech je znamjo našich dobrych sty­kow, kotrež­ chcemy dale skrućić a rozšěrić“, rjekny wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) w přitomnosći zastupjerjow z čěskich Heřmanic, Roztok a Hlučína. Partnerojo Njebjelčanskeje gmejny předstajichu so njedźelu nimo toho we wobłuku małych wikow, hdźež w narodnej drasće typiske wudźěłki regionalneho wuměłstwa a kuchnje kaž tež wosebite napoje prezentowachu.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Mjez wjerškami programa 21. mjezynarodneho, po atmosferje swójbneho gmejnskeho swjedźenja w Njebjelčicach bě wustup folklorneho ansambla Wudwor.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND