Dar za wjace wěstoty

póndźela, 16. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Kašecy (SN/MWj). Na nimale kóždym posedźenju gmejnskich radow zaběraja so radźićeljo zwjetša na kóncu dnjoweho porjada z dypkom, za kotryž so přewjele ludźi njezajimuje. Parlamenty maja mjenujcy zjawnje wobzamknyć, hdyž je komuna někajki dar dóstała. To móža pjenjezy runje tak być kaž materielne hódnoty, hdyž na přikład zawod w bliskosći ławku abo něšto druhe přewostaji. Tež na zašłym posedźenju gmejnskeje rady Pančicy-Kukow w Kaščanskim wjace­zaměrowym twarjenju bě tajki dypk na dnjowym porjedźe zapisany. To pak bě wšo druhe hač njezajimawe. Kaž wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) zdźěli, je něchtó gmejnje 1 000 eurow za cyle wosebity zaměr darił. Za pjenjezy ma so kupić mobilna, spěšnosć pokazowaca připrawa. Štó darićel bě, njejsu zjawnje zdźělili, přetož tón chce anonymny wostać, štož je jeho dobre prawo.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND