Najprjedy njezbožo, po tym swjedźeń

wutora, 17. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Najwšelakoriše hry a zaběry stejachu w srjedźišću swójbneho popołdnja, kotrež bě jedyn z wjerškow Smječkečanskeho wjesneho swjedźenja.  Foto: Feliks Haza Najwšelakoriše hry a zaběry stejachu w srjedźišću swójbneho popołdnja, kotrež bě jedyn z wjerškow Smječkečanskeho wjesneho swjedźenja. Foto: Feliks Haza
wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Ćežke wobchadne njezbožo je so mi njeny pjatk popołdnju w Smječkecach stało. Foto: Christian Essler
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND