Złoža pruwowanja poručenje

srjeda, 18. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Tež młodźi wobornicy z Běłeho Chołmca chcedźa w Narćanskej wohnjowobornej šuli pruwowanja za wukonowe znamješko wuspěšnje złožić.  Foto: Martina Arlt Tež młodźi wobornicy z Běłeho Chołmca chcedźa w Narćanskej wohnjowobornej šuli pruwowanja za wukonowe znamješko wuspěšnje złožić. Foto: Martina Arlt

Narć (FAG/SN). Mjeztym 18. króć wotměwaja w Krajnej wohnjowobornej a ka­tastrofoškitnej šuli w Narću pola Wojerec wukubłanski tydźeń za młodźinske wobory.

Cyłkownje 140 młodostnych w starobje 15 do 18 lět z 39 wohnjowych woborow cyłeje Sakskeje złoža tam pruwowanja we wjacorych disciplinach za wukonowe znamješko. Mjez druhim pokazuja swoju wušiknosć při techniskich stacijach, kaž stej to hašenje a zwučowanja spěšnosće, a pokazuja swoju sportowskosć při kulostorku a staflowym běhu na 1 500 metrow. Zdobom słušatej k pruwowanjam powšitkowne kubłanje wo­ko­ło wohnjoweje wobory kaž tež disciplina. „Nimale wšitcy młodźi wobornicy pruwowanja za wukonowe znamješko zmištruja, wšako su dobrowólnje tu a chcedźa sej wuznamjenjenje wězo zasłužić“, měni pruwowar Lutz Reißmann.

Nimo wučby pak nima tež wólny čas překrótko přińć. Tak podawaja wobdźělnikam informacije wo Techniskim pomocnym skutku a rozłožuja jim tamnišu treningowu připrawu. Dale na programje steji wodźenje po wuhlowej jamje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk