Najmłódša wowčerka Łužicy

štwórtk, 19. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Saskia Dörry z Lěšćow pola Grodka je wowčerske powołanje nawuknyła a je nětko najmłódša wowčerka Łužicy. Foto: Jost Schmidtchen Saskia Dörry z Lěšćow pola Grodka je wowčerske powołanje nawuknyła a je nětko najmłódša wowčerka Łužicy. Foto: Jost Schmidtchen

Wowčerjo sej dźensa zawěrno lochko nimaja, hdyž jim wjelk přiběrajcy klubu čini. Ćim bóle zadźiwa, zo chce so młoda žona runje do tohole powołanja podać.

Na Dörryjec małym ratarskim statoku w Lěšćach (Hornow) pola Grodka mějachu njedawno dworowy swjedźeń z dujerskej hudźbu, z kulinariskimi wosebi­tosćemi a z prezentaciju stareho rjemjesła. Wjeršk pak bě, jako w přitomnosći mnohich wopytowarjow nowu wowčernju přepodachu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND