Najmłódša wowčerka Łužicy

štwórtk, 19. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Saskia Dörry z Lěšćow pola Grodka je wowčerske powołanje nawuknyła a je nětko najmłódša wowčerka Łužicy.  Foto: Jost Schmidtchen Saskia Dörry z Lěšćow pola Grodka je wowčerske powołanje nawuknyła a je nětko najmłódša wowčerka Łužicy. Foto: Jost Schmidtchen

Wowčerjo sej dźensa zawěrno lochko nimaja, hdyž jim wjelk přiběrajcy klubu čini. Ćim bóle zadźiwa, zo chce so młoda žona runje do tohole powołanja podać.

Na Dörryjec małym ratarskim statoku w Lěšćach (Hornow) pola Grodka mějachu njedawno dworowy swjedźeń z dujerskej hudźbu, z kulinariskimi wosebi­tosćemi a z prezentaciju stareho rjemjesła. Wjeršk pak bě, jako w přitomnosći mnohich wopytowarjow nowu wowčernju přepodachu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND