Znowa wosebita atmosfera

wutora, 24. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Něhdźe 7 000 swěčkow spožčichu zahrodźe wuběrnu a zdobom wosebitu atmosferu.  Foto: Janek Wowčer Něhdźe 7 000 swěčkow spožčichu zahrodźe wuběrnu a zdobom wosebitu atmosferu. Foto: Janek Wowčer

Mały princ, mały knot a ćicha nóc

Pančicy-Kukow (SN/JaW). Zahrodowa nóc „W swětle tysac swěčkow“ w přirodowej a wučbnej zahrodźe klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje je minjenu sobotu znowa njeličomnych hosći přićahnyła. „Loni mějachmy krótko do zahajenja mjeńši zliwk znjesć. Lětsa je najrjeńše wjedro, što chcemy wjac. Nimo toho je lětušemu dobremu wopytej bjezdwěla přinošowało, zo je dróha po wsy po dotwarje mosta nad Klóšterskej wodu zaso swobodna“, rjekny jednaćel CSB Peter Neunert spokojom. Kaž CSB zdźěli, zličichu sobotu cyłkownje 1 300 wopytowarjow.

Program na jewišću zahrody wuhotowa nimo młodeje kapały z Kulowa – na nju hosćo jara rady słuchachu – dujerjej z Budestec na trompeće, artistowa skupina z Baršća kaž tež kuzłar. Na klóšterskim dworje a pozdźišo tež na zelowej zahrodźe je Spalowčan Lutz Maul jako Pumpot dźěćom zaběru skićił.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND