Znowa wosebita atmosfera

wutora, 24. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Něhdźe 7 000 swěčkow spožčichu zahrodźe wuběrnu a zdobom wosebitu atmosferu. Foto: Janek Wowčer Něhdźe 7 000 swěčkow spožčichu zahrodźe wuběrnu a zdobom wosebitu atmosferu. Foto: Janek Wowčer

Mały princ, mały knot a ćicha nóc

Pančicy-Kukow (SN/JaW). Zahrodowa nóc „W swětle tysac swěčkow“ w přirodowej a wučbnej zahrodźe klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje je minjenu sobotu znowa njeličomnych hosći přićahnyła. „Loni mějachmy krótko do zahajenja mjeńši zliwk znjesć. Lětsa je najrjeńše wjedro, što chcemy wjac. Nimo toho je lětušemu dobremu wopytej bjezdwěla přinošowało, zo je dróha po wsy po dotwarje mosta nad Klóšterskej wodu zaso swobodna“, rjekny jednaćel CSB Peter Neunert spokojom. Kaž CSB zdźěli, zličichu sobotu cyłkownje 1 300 wopytowarjow.

Program na jewišću zahrody wuhotowa nimo młodeje kapały z Kulowa – na nju hosćo jara rady słuchachu – dujerjej z Budestec na trompeće, artistowa skupina z Baršća kaž tež kuzłar. Na klóšterskim dworje a pozdźišo tež na zelowej zahrodźe je Spalowčan Lutz Maul jako Pumpot dźěćom zaběru skićił.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND