Železnicy pódu darmo přewostajiliW druhej połojcy 19. lětstotka ...

wutora, 24. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Po přewróće město Kulow pod pomnikoškitom stejacy twar něhdyšeho stareho dwórnišća jako wobsedźer saněrowaše.  Foto: Alfons Handrik Po přewróće město Kulow pod pomnikoškitom stejacy twar něhdyšeho stareho dwórnišća jako wobsedźer saněrowaše. Foto: Alfons Handrik
Železnicy pódu darmo přewostajili

W druhej połojcy 19. lětstotka za čas industrializacije twarjachu tež w Hornjej Łužicy železniske čary. Runočasnje nastachu dwórnišća, stražniske chěžki a wuhibkarnje. W lětnjej seriji so rozhladujemy, kak trěbne wone něhdy běchu a što je so z nimi stało. (9)

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk