Železnicy pódu darmo přewostajiliW druhej połojcy 19. lětstotka ...

wutora, 24. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Po přewróće město Kulow pod pomnikoškitom stejacy twar něhdyšeho stareho dwórnišća jako wobsedźer saněrowaše.  Foto: Alfons Handrik Po přewróće město Kulow pod pomnikoškitom stejacy twar něhdyšeho stareho dwórnišća jako wobsedźer saněrowaše. Foto: Alfons Handrik
Železnicy pódu darmo přewostajili

W druhej połojcy 19. lětstotka za čas industrializacije twarjachu tež w Hornjej Łužicy železniske čary. Runočasnje nastachu dwórnišća, stražniske chěžki a wuhibkarnje. W lětnjej seriji so rozhladujemy, kak trěbne wone něhdy běchu a što je so z nimi stało. (9)

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND