Ze zornowcom k morju wotjěliW druhej połojcy 19. lětstotka za čas ...

štwórtk, 26. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Lětsa w decembru je 50 lět, zo bě posledni wosobowy ćah z Brěznje wotjěł. Dwórnišćo je w priwatnym wobsydstwje a bu na domske přetwarjene.  Foto: Alfons Handrik Lětsa w decembru je 50 lět, zo bě posledni wosobowy ćah z Brěznje wotjěł. Dwórnišćo je w priwatnym wobsydstwje a bu na domske přetwarjene. Foto: Alfons Handrik
Ze zornowcom k morju wotjěli

W druhej połojcy 19. lětstotka za čas industrializacije twarjachu tež w Hornjej Łužicy železniske čary. Runočasnje nastachu dwórnišća, stražniske chěžki a wuhibkarnje. W lětnjej seriji so rozhladujemy, kak trěbne wone něhdy běchu a što je so z nimi stało. (10)

Zo přizamkny so město Kamjenc hakle 1871 železniskej syći, zaležeše na tym, zo njeměješe jónu sakske knježerstwo na tym žadyn zajim, ale tež, zo wobsedźerjo pódy předań swojeho wobsydstwa torpeděrowachu. Po tym pak, zo běchu čaru wot Lessingoweho města do Radeberga zapołožili, zapodachu Halštrow a wokolne gmejny wjacore peticije, tež Kamjenc z Biskopicami zwjazać. W lěće 1886 su samo wokoło Pančic přez klóšterske hona móžnu trasu mjez Kamjencom a Budyšinom wottykali. Mjeztym zo so tele předstawy njerealizowachu, sakske ministerstwo za financy dwě lěće pozdźišo twarej čary mjez Kamjencom a Halštrowom skónčnje přizwoli.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND