Ze zornowcom k morju wotjěliW druhej połojcy 19. lětstotka za čas ...

štwórtk, 26. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Lětsa w decembru je 50 lět, zo bě posledni wosobowy ćah z Brěznje wotjěł. Dwórnišćo je w priwatnym wobsydstwje a bu na domske přetwarjene. Foto: Alfons Handrik Lětsa w decembru je 50 lět, zo bě posledni wosobowy ćah z Brěznje wotjěł. Dwórnišćo je w priwatnym wobsydstwje a bu na domske přetwarjene. Foto: Alfons Handrik
Ze zornowcom k morju wotjěli

W druhej połojcy 19. lětstotka za čas industrializacije twarjachu tež w Hornjej Łužicy železniske čary. Runočasnje nastachu dwórnišća, stražniske chěžki a wuhibkarnje. W lětnjej seriji so rozhladujemy, kak trěbne wone něhdy běchu a što je so z nimi stało. (10)

Zo přizamkny so město Kamjenc hakle 1871 železniskej syći, zaležeše na tym, zo njeměješe jónu sakske knježerstwo na tym žadyn zajim, ale tež, zo wobsedźerjo pódy předań swojeho wobsydstwa torpeděrowachu. Po tym pak, zo běchu čaru wot Lessingoweho města do Radeberga zapołožili, zapodachu Halštrow a wokolne gmejny wjacore peticije, tež Kamjenc z Biskopicami zwjazać. W lěće 1886 su samo wokoło Pančic přez klóšterske hona móžnu trasu mjez Kamjencom a Budyšinom wottykali. Mjeztym zo so tele předstawy njerealizowachu, sakske ministerstwo za financy dwě lěće pozdźišo twarej čary mjez Kamjencom a Halštrowom skónčnje přizwoli.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND