Malešecy z nowej stawnicu

štwórtk, 26. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

W Přiwćicach twarja móst a w Budyšinku pěstowarnju ponowjeja

Malešecy (CS/SN). W Malešanskej gmejnje tuchwilu na wšěch róžkach twarja. Wjednica infrastrukturneho zarjada Nicole Stephan na posedźenju gmejnskeje rady wutoru wječor wo aktualnym stawje twarskich naprawow rozprawješe. Tak běža dźěła na mosće w Při­wćicach po planje. Wotrězk dróhi z Rokojdow hač k rozpućej dróhi do Barta přichodne dny asfaltěruja. Dokelž pak maja hišće tójšto pódlanskich dźěłow wukonjeć, liča z přepo­daćom dróhi hakle kónc septembra ličić. Tohorunja w pěstowarni w Budyšinku zaměrnje z twarskimi dźěłami pokročuja a móžachu tam prěni twarski wotrězk z připrawjenjom škita přećiwo harje, molerskimi dźěłami a instalowanjom elektriki w žłobiku zakónčić. Tež na nowym zhromadnym wohnjowobornym depoće w Budyšinku su nětko róšty padnyli. Tuchwilu w sanitarnym wobłuku domu kachlicy kładu. W Hlinje (Gleina) zwutorhaja kolije ze železniskeho přechoda. Při tym tež hnydom na dróhu mjez Hlinu a Bukojnu (Buchwalde) z nowej asfaltowej worštu pokryja. Tuž je puć wot 30. julija do 11.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND