Malešecy z nowej stawnicu

štwórtk, 26. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

W Přiwćicach twarja móst a w Budyšinku pěstowarnju ponowjeja

Malešecy (CS/SN). W Malešanskej gmejnje tuchwilu na wšěch róžkach twarja. Wjednica infrastrukturneho zarjada Nicole Stephan na posedźenju gmejnskeje rady wutoru wječor wo aktualnym stawje twarskich naprawow rozprawješe. Tak běža dźěła na mosće w Při­wćicach po planje. Wotrězk dróhi z Rokojdow hač k rozpućej dróhi do Barta přichodne dny asfaltěruja. Dokelž pak maja hišće tójšto pódlanskich dźěłow wukonjeć, liča z přepo­daćom dróhi hakle kónc septembra ličić. Tohorunja w pěstowarni w Budyšinku zaměrnje z twarskimi dźěłami pokročuja a móžachu tam prěni twarski wotrězk z připrawjenjom škita přećiwo harje, molerskimi dźěłami a instalowanjom elektriki w žłobiku zakónčić. Tež na nowym zhromadnym wohnjowobornym depoće w Budyšinku su nětko róšty padnyli. Tuchwilu w sanitarnym wobłuku domu kachlicy kładu. W Hlinje (Gleina) zwutorhaja kolije ze železniskeho přechoda. Při tym tež hnydom na dróhu mjez Hlinu a Bukojnu (Buchwalde) z nowej asfaltowej worštu pokryja. Tuž je puć wot 30. julija do 11.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND