Dźěl wobšěrnje saněruja

wutora, 31. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Jitkowsku a dalši wotrězk dróhi w Ralbicach w septembru sporjedźa

Ralbicy (SN/JaW). Gmejna Ralbicy-Róžant da dźěl Jitkowskeje a wjesneje dróhi ponowić. Kaž wjesnjanosta Hubertus Ryćer (CDU) radźićelow na zašłej zhromadźiznje w Ralbičanskej wohnjowobornej gratowni informowaše, je předwidźane wobnowić dźěl dróhi wot křižowanišća njedaloko Stadiona přećelstwa hač na kónc sportnišća. Za nadawk bě sej „cyłkownje šěsć firmow podłožki wupisanja na gmejnje wotwołało, ale jeničce tři su poskitk wotedali“. Financować chcedźa předewzaće ze spěchowanskich srědkow k porjedźenju pućow. Kaž radźićel Swobodneho wolerskeho zjednoćenstwa (SWZ) Delany Michał Šołta hišće raz rozłoži, su „za to srědki dweju lět do jedneje naprawy zwjazali“.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND