×

Powěsć

Failed loading XML...

Čara cyłe 95 metrow stupałaW druhej połojcy 19. lětstotka za čas ...

wutora, 31. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Jeničce němski a serbski napis „Budestecy“ dopomina na to, zo běše tele twarjenje něhdy jara derje wužiwane dwórnišćo.  Foto: Alfons Handrik Jeničce němski a serbski napis „Budestecy“ dopomina na to, zo běše tele twarjenje něhdy jara derje wužiwane dwórnišćo. Foto: Alfons Handrik
Čara cyłe 95 metrow stupała

W druhej połojcy 19. lětstotka za čas industrializacije twarjachu tež w Hornjej Łužicy železniske čary. Runočasnje nastachu dwórnišća, stražniske chěžki a wuhibkarnje. W lětnjej seriji so rozhladujemy, kak trěbne wone něhdy běchu a što je so z nimi stało. (11)

Hižo srjedź 19. lětstotka njeprócowachu so jenož Budestecy, ale tež wokolne gmejny w zajimje hospodarstwa wo železnisku čaru južnje Budyšina. Pahórkata krajina mjez 432 metrow wysokim Lu­binom a wo 40 metrow wyšim Mnišoncom pak bě planowarjam wulke wužadanje. 1863 trěbne podłožki sakskemu knježerstwu zapodachu a lěto pozdźišo su zamołwići přihłosowali, čaru ze statnych srědkow zapłaćić. Pod ćežkimi dźěłowymi wuměnjenjemi zapołožichu 1877 železnisku čaru, kotraž wot Budy­šina přez Dźěžnikecy hač do Wjelećina 95 metrow stupaše.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND