Dale a mjenje wučomnikow

štwórtk, 09. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Nawoda Domu swj. Jana Tadej Šiman pokaza Markej Šimanej a Alojsej Mikławškej (wotl.) přetwarjenu tepjernuju, kotruž za swjedźenje wužiwaja.  Foto: Janek Wowčer Nawoda Domu swj. Jana Tadej Šiman pokaza Markej Šimanej a Alojsej Mikławškej (wotl.) přetwarjenu tepjernuju, kotruž za swjedźenje wužiwaja. Foto: Janek Wowčer

Alojs Mikławšk a Marko Šiman 10. króć z kolesom w regionje po puću

Ralbicy/Malešecy (SN/JaW). Swoju mjeztym tradicionalnu kolesowarsku turu – lětsa je to dźesata – po swojimaj wólbnymaj wokrjesomaj 52 a 53 staj dźensa rano zapósłancaj Sakskeho krajneho sejma Alojs Mikławšk a Marko Šiman (wobaj CDU) w Ralbicach z wopytom Božeje mšě zahajiłoj. Po kemšach podaštaj so politikarjej k molerskemu předewzaću Steffena Frencla we wsy. Jich zajimowaše, hdźe młodeho předewzaćela, kotryž bě 2002 swójsku firmu załožił, črij tłóči. Tuchwilu ma Frencl dźewjeć sobudźěłaćerjow a wu­čomnika, kotrehož chce tež přewzać. Najbóle jeho trapi, zo je dale a mjenje wučomnikow. „Za dźěło w twarstwje powšitkownje so wjac telko młodych njezajimuje.“ Tule chcyłoj zapósłancaj pomhać a ze šulemi wo móžnosćach projektowych dnjow rěčeć, z pomocu kotrychž móhli mjez młodostnymi zajim za rjemjesło budźić. Na prašenje, hač so na wupisanjach nadawkow kraja wobdźěla, dyrbješe Frencl z „ně“ wotmołwić. „Běrokratija je prosće přewulka.“ Načał je Frencl hišće pobrachowacy zwisk k šěrokopasmowemu internetej.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND