Króna w swjedźenskim ćahu

štwórtk, 23. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Heidanec elektrozawod je wčera w Njeswačanskim hrodowym parku milinowody kładł, kotrež za swjedźeń trjebaja.  Foto: Feliks Haza Heidanec elektrozawod je wčera w Njeswačanskim hrodowym parku milinowody kładł, kotrež za swjedźeń trjebaja. Foto: Feliks Haza

Do rjadu wjetšich a mjeńšich lětušich jubilejow prěnjeho naspomnjenja zarjaduje so wot jutřišeho 750. róčnica Njeswačidła. Za jubilej su minjene měsacy wjele idejow znosyli.

Njeswačidło (SN/MWj). Cyłe lěto su so w Njeswačidle na 750. róčnicu prěnjeho pisomneho naspomnjenja wsy přihotowali. Nětko tak daloko je, zo móža nadźijomnje prawje wjele wjesnjanow, woby­dlerjow wokolnych wsow a dalšich hosći witać. Na nich čaka wotměnjawy program, kotryž skići někotryžkuli wjeršk. Wjesnjanosta Gerd Schuster (CDU) so wjeseli, zo běchu wšelake wjesne cyłki zwólniwe při přihotach sobu skutkować. Čłonojo towarstwa Přećeljo kultury a do­mizny, sportoweho kaž tež jěchanskeho a jězdneho zjednoćenstwa dźě maja z tym ­nazhonjenja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND