Zo móhli młode swójby twarić

štwórtk, 23. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Nowe plany w Salowje so wjetšinje lubja, ale nic wšitkim

Kulowc (AK/SN). Nastajić twarski plan za nowe ležownosće w Salowje je Kulowska měšćanska rada na swojim wčerawšim posedźenju w Kulowcu jednohłósnje wobzamknyła. „Trjebamy ležownosće, zo njebychu młode swójby do druhich kónčin ćahnyli, ale w Salowje wostali“, podšmórny twarski zamołwity města Ste­phen Rachel.

Dohromady jedna so wo štyri ležownosće na Cyhelskej hasy, kotraž wjedźe k zawodej Energijowe zastaranje Čorny Halštrow (EVSE). Twarska płonina wučinja 3 500 kwadratnych metrow. Přećiwo tomu wustupuje Salowčan Alojs Michałk. List jeho prawizniskeje kenclije je 21. awgusta do měšćanskeho zarjadnistwa dóšoł. W nim wón měni, zo město přejara do jeho ratarskich płonin zasahnje. Nimo toho je rěč wo rozsydlenju krajiny. Twarski plan za Cyhelsku, kaž Alojs Michałk pisa, twarskemu zakonjej njewotpowěduje. Wotpohladana twarska městnosć na žadyn pad trěbna njeje, wón argumentuje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk