Zo móhli młode swójby twarić

štwórtk, 23. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Nowe plany w Salowje so wjetšinje lubja, ale nic wšitkim

Kulowc (AK/SN). Nastajić twarski plan za nowe ležownosće w Salowje je Kulowska měšćanska rada na swojim wčerawšim posedźenju w Kulowcu jednohłósnje wobzamknyła. „Trjebamy ležownosće, zo njebychu młode swójby do druhich kónčin ćahnyli, ale w Salowje wostali“, podšmórny twarski zamołwity města Ste­phen Rachel.

Dohromady jedna so wo štyri ležownosće na Cyhelskej hasy, kotraž wjedźe k zawodej Energijowe zastaranje Čorny Halštrow (EVSE). Twarska płonina wučinja 3 500 kwadratnych metrow. Přećiwo tomu wustupuje Salowčan Alojs Michałk. List jeho prawizniskeje kenclije je 21. awgusta do měšćanskeho zarjadnistwa dóšoł. W nim wón měni, zo město přejara do jeho ratarskich płonin zasahnje. Nimo toho je rěč wo rozsydlenju krajiny. Twarski plan za Cyhelsku, kaž Alojs Michałk pisa, twarskemu zakonjej njewotpowěduje. Wotpohladana twarska městnosć na žadyn pad trěbna njeje, wón argumentuje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND