Na industrijne stawizny dopominali

štwórtk, 23. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Hornčerski dźeń je minjenu njedźelu tež swójby z dźěćimi k Wulkodubrawskej wodowej wěži přiwabił.  Foto: Heinz Noack Hornčerski dźeń je minjenu njedźelu tež swójby z dźěćimi k Wulkodubrawskej wodowej wěži přiwabił. Foto: Heinz Noack

Wulka Dubrawa (HN/SN). Starodawna wodowa wěža, daloko widźomny symbol Wulkeje Dubrawy, bě minjenu njedźelu prawa městnosć za hornčerski dźeń. Tón bě jedne z njeličomnych zarjadowanjow, kotrež so we wobłuku lětušeho Dnja Hornjeje Łužicy wotměchu. Organizował bě wotměnjawy dźeń keramiski kružk, zakótwjeny w spěchowanskim towar­stwje Margarećineje hěty. W Budyskim regionje znata keramikarka a nawodnica kružka Regina Bernstein chcyše ze swo­jimi sobuwojowarjemi docpěć, zo so dopomnjenki na něhdyšu produkciju wudźěłkow za elektroindustriju we Wulkej Dubrawje nje­zhubja. Do Margarećineje hěty něhdy tež mnozy serbscy wobydlerjo z wokolnych wsow na dźěło chodźachu. Něhdźe 130 lět su tam elektropórclinowe wudźěłki, hłownje izolatory, zhotowjeli. Po přewróće bě z tym kónc. Teren zawoda spyta Wulkodubrawska gmejna jako přemysłownišćo zwičnić. Aktualnje chcedźa tam bywšu wulku jědźernju nuzowje přesadźować.

Wo stawiznach Margarećineje hěty su čłonojo keramiskeho kružka zajimawu wustajeńcu zestajeli. Přehladka dawa tohorunja dohlad do wuwića Wulkodubrawskeje šule a cyłeje wsy a je hišće hač do kónca oktobra přistupna. Mnozy su sej ze zajimom fota, dokumenty a dalše eksponaty wobhladali. Starši z mjeńšimi dźěćimi móžachu so w hornčerjenju pospytać, při čimž nasta někotražkuli rjana dopomnjenka. Dokelž bě so dźeń při přijomnym wjedrje derje poradźił, přeja sej wopytowarjo dalše tajke zarjadowanja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND