×

Powěsć

Failed loading XML...

Šulsku awlu bórze ponowja

srjeda, 19. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Łazowska gmejnska rada wčera wažnej twarskej nadawkaj přepodała

Łaz (AK/SN). Łazowska gmejna Zakładnu šulu „Při Hórnikečanskim jězoru“ we Wulkich Ždźarach dale zaměrnje saněruje. K tomu je so wčera gmejnska rada na zjawnym posedźenju wuznała. Jako přichodny krok nětko planuja saněrować wjacezaměrowu rumnosć. Wot oktobra hač do januara 2019 maja twarske dźěła trać. Financować móža je dźakowano swójskim srědkam komuny a přiražkam ze sakskeho zakonja wo zesylnjenju inwesticiskeje mocy. Z toho fondsa dóstanje Łaz 75procentowske spěchowanje 238 000 eurow. Přizwolenje pjenjez je na 1. februar 2017 datěrowane. „Jako naprawy we wobłuku budgeta ­‚Sakska‘ budu durje a wokna, špundowanja, rumnostna akustika a tepjenje wobnowjene. Dalše naprawy su předwidźane na zakładźe přizwolenjow za rekonstrukciju zakładneje šule we Wulkich Ždźarach“, wjes­njanosta Thomas Leberecht (CDU) wčera rozłoži.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND