Trěbne zwučowanja z klankami

srjeda, 19. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Theresa Schönig ze Zubornički, wučomnica w Budyskej wuchowanskej straži, małemu Finnej rozkładuje, kak z dummyjom dźěła. Wšako móžeš z čłowječej klanku jako atrapu wšelake wuchowanske kroki simulować.  Foto: Carmen Schumann Theresa Schönig ze Zubornički, wučomnica w Budyskej wuchowanskej straži, małemu Finnej rozkładuje, kak z dummyjom dźěła. Wšako móžeš z čłowječej klanku jako atrapu wšelake wuchowanske kroki simulować. Foto: Carmen Schumann

Nowa wuchowanska straža Budyšin­zapad w Sćijecach při zwjazkowej dróze B 6 dźěła ­mjeztym dlěje hač lěto. Minjenu sobotu su tam dźeń wotewrjenych duri ­přewjedli.

Budyšin (CS/SN). Wobhospodarjer wuchowanskeje straže, Němski čerwjeny křiž (DRK), je na dnju wotewrjenych duri mnohim zajimowanym wobydlerjam dohlad do swojich rumnosćow a dźěła zmóžnił. Wosebje wužadani běchu wučomnicy DRK. Tak předstajichu woni wćipnym wopytowarjam tak mjenowane „dummyje“, kaž čłowjek wulke klanki ­jako atrapy, z kotrymiž trenuja.

Wjeršk zarjadowanja bě wulke wuchowanske zwučowanje, a to hromadźe ze Sćiječanskej wohnjowej woboru. Tež tu dyrbjachu předewšěm wučomnicy swoje kmanosće pokazać. W srjedźišću steješe simulacija wobchadneho njezboža, při čimž dyrbjachu w jězdźidle zatłusnjenu a zranjenu wosobu zastarać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk