Lěpše wuměnjenja policistam

srjeda, 17. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
W nowym kriminalnotechniskim laborje Wojerec technikar Thomas Tannenbrink sakskemu nutřkownemu ministrej Rolandej Wöllerej (wotprawa) rozłožuje, kak móža  z modernej techniku slědy na piwowej bleši zawěsćić.  Foto: Ulrike Herzger W nowym kriminalnotechniskim laborje Wojerec technikar Thomas Tannenbrink sakskemu nutřkownemu ministrej Rolandej Wöllerej (wotprawa) rozłožuje, kak móža z modernej techniku slědy na piwowej bleši zawěsćić. Foto: Ulrike Herzger

Za swoje dźěło maja policisća Woje­rowskeho policajskeho rewěra nětko wjele lěpše wuměnjenja. Z nowym krimi­nalnotechniskim laborom je tam wobšěrny přetwar rewěra zakónčeny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • „Njewěsta njewjesta“ rěkaše ptačkowasny program Serbskeho ludoweho ansambla 2022. Pokazali su jón ansamblowcy a ansamblowče jeničce tři razy w Chróšćanskej "Jednoće" – korony dla. Tule namakaće hišće někotre fotowe impresije lětušeho ptačokwasneho pr