Dwójny etat wobzamknjeny

wutora, 11. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Wjace hač jednu miliardu eurow wopřijima dwójny etat Budyskeho wokrjesa za lěće 2019 a 2020. Wokrjesny sejmik je jón wčera jednohłósnje wobzamknył. Hačrunjež socialne wudawki woteběraja, wostanu wone najwjetša pozicija.

Budyšin (SN/at). Schwalenje etata je tež za Budyski wokrjesny sejmik wjeršk, a k jeho wobzamknjenju su so krajny rada­ kaž tež frakciscy předsydźa słowa jima­li. Wuslědkowy budget wučinja klětu­ kaž tež lěto pozdźišo 510 milio­now eurow, rjekny Budyski krajny rada. 30 procentow z toho, něhdźe 150 mi­lionow eurow, je za jobcenter, zo móže wokrjes nadawki opciskeje komuny w swójskej zamołwitosći za dołhodobnje bjezdźěłnych a přijimarjow zakładneho zawěsćenja spjelnić. Před pjeć lětami bě po­dźěl za jobcenter hišće 45 procentow. To mjenowaše krajny rada někotre nahladne strukturne daty. Wokrjesny wotedawk­, kotryž płaća města a gmejny, wostanje dale 32 procentow, nje­dóń­­­­­dźe-li k budgetnym rizikam. „Wón słuša sobu k najmjeńšim popłatkam přiru­­nujo z cyłej Sakskej. Z widom na woč­a­kowane wuwiće kóštow njeje to samo­zrozum­liwosć“, Harig podšmórny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND