Mału a wulku kupu Worklečanskeho kupoweho hata budźe přichodnje ...

wutora, 11. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Mału a wulku kupu Worklečanskeho kupoweho hata budźe přichodnje drjewjany móst zwjazować. Tak ma so znowa přistupna mała kupa z wočerstwjenišćom podłu Krabatoweje kolesowarskeje šćežki stać. Tele dny su dźěłaćerjo Wehnertec firmy z Hórkow fundamenty za nowy móst připrawili. Hišće do hód chce gmejna po informacijach wjesnjanosty Franca Bruska (CDU) móst z kranom stajić. Komuna bě jón w lěću ze Sprjejc (Spreewitz) darmotnje dóstała, jeničce transport dyrbješe sama zaručić. W zašłych tydźenjach su drjewjany móst hižo wobarbili. Foto: Feliks Haza

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND