Znowa připóznaće žnjeli

štwórtk, 27. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Hižo pjate lěto předstajichu Róžeńčanske dźěći hodownu hru. Lětsa předstajichu stawiznu dźěći kralow, kiž za hwězdu dźěchu a dopokazachu, zo njeje trjeba najsylniši abo najwjetši być, ale zo tež ći mali wulke wěcy zdokonjeja. Něhdźe 200 ludźi sćěhowaše patoržicu popołdnju w Róžeńće napjeće hru 15 młodych hrajerkow a hrajerjow 1. do 7. lětnika. Foto: Tomaš Šołta Hižo pjate lěto předstajichu Róžeńčanske dźěći hodownu hru. Lětsa předstajichu stawiznu dźěći kralow, kiž za hwězdu dźěchu a dopokazachu, zo njeje trjeba najsylniši abo najwjetši być, ale zo tež ći mali wulke wěcy zdokonjeja. Něhdźe 200 ludźi sćěhowaše patoržicu popołdnju w Róžeńće napjeće hru 15 młodych hrajerkow a hrajerjow 1. do 7. lětnika. Foto: Tomaš Šołta

Hodowna stawizna na swjatych dnjach mnohim kruty termin

Róžant/Radwor/Konjecy/Bluń (SN/JaW/BŠe). W mnohich wsach a městach Hornjeje kaž Delnjeje Łužicy, mjez druhim w Budyšinje, Wojerecach, Smječkecach, Pančicach-Kukowje a Slepom, su w minjenych dnjach znowa hodownu stawi­znu předstajili. Tak bě tež patoržicu ­popołdnju w Róžeńće. Hižo někotre lěta je tole mjez wjesnjanami, předewšěm mjez młodymi swójbami, kruty termin a přiwabja wěriwych tež z wokolnych wsow do putniskeje cyrkwje. Swoju hru wo hodownej stawiznje předstajeja Róžeńčanske dźěći mjeztym dwójce wob lěto. Druhi króć hižo běchu z njej lětsa na 2. swjatym dnju hosćo w Ralbicach a tež tam žnějachu tójšto připóznaća mnohich zajimcow. Pod nawodom wučerki Diany Šołćineje pokazachu lětsa stawi­znu ze znatymi elementami a posta­wami Marije, Józefa a Jězusdźěćatka, wuslědźichu zhromadnje potajnu hodownu hwězdu a podachu so z pastyrjemi do Betlehema.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Kopata połna bě žurla Konječanskeho kulturneho domu, jako tam młodostni minjenu njedźelu hodownu hru trochu hinašeho razu předstajichu. Foto: Feliks Haza
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk