Jubilej dostojnje swjećili

štwórtk, 27. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (AK/SN). Město Wojerecy je ze swojimi hosćimi lětsa dostojnje, krea­tiwnje a na přiměrjene wašnje swoju 750. róčnicu wobstaća swjećiło. Na to skedźbni tamniši wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) na wuradźowanju měšćanskeje rady wutoru tydźenja. Cył­kownje 75 zarjadowanjow běchu město, towarstwa, zarjadnišća a předewzaća organizowali. „Nazhonjenja z toho chcemy přichodne lěta wužiwać“, měnješe wyši měšćanosta wróćo zhladujo.

Tuchwilu nastawa kónčna rozprawa wo měšćanskim swjatku. Što bě na ju­bileju wusahowace? Što měli přichodnje polěpšić? A kotre trajne a do přichoda pokazowace projekty je měšćanski ju­bilej wujewił? Z tymi a dalšimi praše­njemi je so tež dźěłowa skupina „750 lět Wojerecy“ 13. decembra rozestajała.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND