Wjace družin a nowoplahowanja

póndźela, 28. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Tež tohole fidźiskeho leguana su sobudźěłaćerjo Wojerowskeho coowa při inwenturje dokładnje wuměrili.  Foto: Stefanie Jürß Tež tohole fidźiskeho leguana su sobudźěłaćerjo Wojerowskeho coowa při inwenturje dokładnje wuměrili. Foto: Stefanie Jürß

Při dundanju po Wojerowskej coologiskej zahrodźe móža wopytowarjo dokładnje 938 zwěrjatow w 129 družinach wuhladać. To je lětuša inwentura wunjesła, kotraž bě tamnišich sobudźěłaćerjow minjene tydźenje zaběrała.

Wojerecy (SN). Přirunujo z lětom 2017 maja we Wojerowskim coowje nětko wjace družin. „Tři nowe družiny ptačkow a štyri družiny cycakow móžemy ludźom předstajić“, praji nawoda zwěrjenca Eugène Bruins. Nimo pasowca (Gürteltier) Güntera a jeho partnerki Gwendolyn je to lěniwc (Faultier) Carlo. Loni su štyri pawy do coowa zaćahnyli, kotrež budu wot lětušeho widźeć.

Pola něhdźe dwaceći družin běchu loni při plahowanju wuspěšni. Najspektakularniši drje bě porod małych kubaskich krokodilow. Dorost mějachu tohorunja mjez druhim pola hadow, žorawjow, wopičkow, žabkow a kokošow. Wulki dźěl nowych wobydlerjow pak wotedachu­ zwěrjencam w Francoskej, Šwicarskej, Słowakskej a Danskej.

Zo móhli tež lětsa wuspěšnje plahować, přidružichu někotrym zwěrjatam nowych partnerow. Tak dóstachu loni w lěću žónku chinskich leopardow, kotraž so nětko z muskim eksemplarom Sanom nadźijomnje wo dorost stara. Tež pola sowow a kenguruwow dóstachu nowej muskej eksemplaraj. Přiwšěm je ličba jednotliwych zwěrjatow wo 110 woteběrała. „To zwisuje z tym, zo smy mnóstwo garnelow a wulkich lisćowych žabow pomjeńšili“,­ Eugène Bruins rozłožuje.

Bohužel dyrbjachu tež někotre njeplanowane wotchady registrować. Tak stej w januaru poslednjej dwaj pinguinaj zahinyłoj. W akwaterariju pak su ješćelcy nawuknyli, na powjerchu płuwace ry­bički z wody wućahnyć a zežrać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND