Wjace družin a nowoplahowanja

póndźela, 28. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Tež tohole fidźiskeho leguana su sobudźěłaćerjo Wojerowskeho coowa při inwenturje dokładnje wuměrili.  Foto: Stefanie Jürß Tež tohole fidźiskeho leguana su sobudźěłaćerjo Wojerowskeho coowa při inwenturje dokładnje wuměrili. Foto: Stefanie Jürß

Při dundanju po Wojerowskej coologiskej zahrodźe móža wopytowarjo dokładnje 938 zwěrjatow w 129 družinach wuhladać. To je lětuša inwentura wunjesła, kotraž bě tamnišich sobudźěłaćerjow minjene tydźenje zaběrała.

Wojerecy (SN). Přirunujo z lětom 2017 maja we Wojerowskim coowje nětko wjace družin. „Tři nowe družiny ptačkow a štyri družiny cycakow móžemy ludźom předstajić“, praji nawoda zwěrjenca Eugène Bruins. Nimo pasowca (Gürteltier) Güntera a jeho partnerki Gwendolyn je to lěniwc (Faultier) Carlo. Loni su štyri pawy do coowa zaćahnyli, kotrež budu wot lětušeho widźeć.

Pola něhdźe dwaceći družin běchu loni při plahowanju wuspěšni. Najspektakularniši drje bě porod małych kubaskich krokodilow. Dorost mějachu tohorunja mjez druhim pola hadow, žorawjow, wopičkow, žabkow a kokošow. Wulki dźěl nowych wobydlerjow pak wotedachu­ zwěrjencam w Francoskej, Šwicarskej, Słowakskej a Danskej.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND