Angažowane kulturne dźěło wukonjał

štwórtk, 21. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Martin Schmidt je wot lěta 1990 zapósłanc Wojerowskeje měšćanskeje rady. Tam zasadźa so tež jara za serbske zajimy. W  tamnišim wuměłstwowym towarstwje tohorunja jara na serbske aspakty dźiwa. Ke komunalnym wólbam, 26. meje, 81lětny Wojerowčan a dotal najstarši aktiwny zapósłanc měšćanskeje rady hižo njenastupi.  Foto: Andreas Kirschke Martin Schmidt je wot lěta 1990 zapósłanc Wojerowskeje měšćanskeje rady. Tam zasadźa so tež jara za serbske zajimy. W tamnišim wuměłstwowym towarstwje tohorunja jara na serbske aspakty dźiwa. Ke komunalnym wólbam, 26. meje, 81lětny Wojerowčan a dotal najstarši aktiwny zapósłanc měšćanskeje rady hižo njenastupi. Foto: Andreas Kirschke

Po 25 lětach skutkowanja we Wojerowskej měšćanskej radźe a na dobro serbstwa so Martin Schmidt ze zastojnstwa rozžohnuje

We Wojerecach je wón najstarši aktiwny zapósłanc měšćanskeje rady. Sam praji, zo bije jeho wutroba za čestnohamtsce skutkowacych, dobrowólnikow a kulturne dźěło. Wone postaja jeho skutkowanje hižo wjacore lětdźesatki. Rěč je wo Martinje Schmidće. W meji so 81lětny z aktiwnym skutkowa- njom w měšćanskej radźe rozžohnuje. Wo dopomnjenkach, wo aktualnym wuwiću a wo wuhladach do přichoda je so z nim Andreas Kirschke rozmołwjał.

Čehodla zastojnstwo we Wojerowskej měšćanskej radźe złožiće?

M. Schmidt: Je to prosće prašenje staroby a wotwažowanja. Chcu so přichodnje na někotre ćežišća koncentrować. Wone leža předewšěm we wobłukach kultura, kubłanje a towarstwowe dźěło.

Kak sće so zapósłanc měšćanskeje rady stał?

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND